top of page

Bertazzoni

חברת Bertazzoni נוסדה באיטליה בשנת 1882.

מקור מוצרי החברה באזור Emilia Romagna המאופיין באוכל טוב ובטכנולוגיה מפותחת.

מוצרי החברה מייצגים מחוייבות בלתי מתפשרת על איכות, זאת הודות לתכנון מדויק של משפחת Bertazzoni לדורותיה, המייצרת תנורים איכותיים עוד מתחילתה של המאה הקודמת.

"הבישול הוא תרבות".

אמירה זו שמנחה את החברה לאורך כל שנות פועלה, יחד עם הטכנולוגיה המפותחת, העניקו לחברה את ההצלחה המיוחסת לה כיום.

התנורים האיכותיים של Bertazzoni נמכרים כיום בכל העולם ומוכיחים בעקביות איכות ואמינות.

העסק המשפחתי מכיר ביחסים בין פעולתו לסביבה ולכן התנורים, הכיריים והקולטים חסכוניים בחשמל.

99% ממוצרי ואריזות Bertazzoni ניתנים למיחזור.

    bottom of page